Disable Preloader

به همایش ملی آینده پژوهی خوش آمدید.

.آموزش عالی متناسب با معیارها و ارزش های فرهنگی در کشورهای مختلف، از اصول و راهکارهای متنوعی در تحقق اهداف خود برخوردار می باشد. این در حالی است که فرهنگ و نظام آموزش در ایران دارای پشتوانه ای چند هزارساله بوده و در پی تحولات تاریخی و حضور حکام ادوار گوناگون، از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته ولی حضوری مداوم و تأثیرگذار را در طول ایام تجربه کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران، با حفظ تمامی ارزش های تاریخی– فرهنگی و دینی در سند چشم انداز آموزشی، به لزوم بازنگری و اصلاح نظام آموزش، بخصوص آموزش عالی، توجه داشته و پرداختن به این مهم را در اولویت برنامه ها طرح های خود قرار داده است. در این میان دانشگاه سوره، بنا به رسالت و آرمان تربیتی که مدون نموده و در تمام طول حیات بیست و پنج ساله خود به آن پایبند بوده است و حال که جامعه ایران، در حال گذر از قرن چهاردهم هجری شمسی و ورود به عرصه ای دیگر از تبادلات فرهنگی و ارتباطات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با جهان می باشد، فرصت را مغتنم دانسته و در این بزنگاه تاریخی، همگام با جریان رو به رشد دانشگاه های کارآفرین در کشورهای توسعه یافته، افق های دور و روشنی را هدف گرفته است. به این منظور و با تبیین هدف دستیابی هر چه نزدیکتر به نظامی کارآمد و پیشرو در میان دانشگاه های مشابه هنری ایران، منطقه و جهان اسلامی، این تبدیل رویکرد (به سمت دانشگاه کارآفرین) را در برنامه های آموزشی و اجرایی، دستور کار خود قرار داده است. استادان، اعضای هیات علمی و مدیران این دانشگاه، با بیش از ربع قرن تجربه ی آموزش هنر، معماری و فعالیت های مستمر و مؤثر در حوزه ی آموزشِ فرهنگ و ارتباطات به خوبی می دانند و باور دارند که پرداختن به راهکارهای اجرایی تحقق اهداف عالیه ی این برنامه نیازمند، تدبیر، اندیشه و بهره گیری از دانش و تجربیات فرهیختگان و بزرگان علوم تربیتی، علوم انسانی، رسانه، آموزش، پژوهش و فرهنگ و هنر است. بزرگانی که با اصول و برنامه های علمی و همچنین استفاده از باورهای فرهنگی و آموزه های دینی ایران اسلامی ساختاری نظام مند متناسب با نیاز نسل امروز و دغدغه های اجتماعی دنیای معاصر را طراحی و ارائه می نمایند.