Disable Preloader

مشاهده خبر

توسعه پایدار در گذر از مجرای فرهنگی میسر است.

در سال های اخیر آموزش عالی با تخصصی شدن و تربیت نخبگان در رشته های متعدد ، در شاخه های مختلف دانش بشری همراه بوده است . دانشگاه ها قادرند در توسعه سطوح مهارتی نقش پژوهشی و اشتغال زایی ایفا کنند .از سوی دیگر با گسترش دانشگاه ها ، نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در حال تربیت شدن است و زیرساخت فکری و فرهنگی نیز فراهم شده است

به همین‌جهت در راستای برگزاری همایش ملی آینده پژوهی ، آموزش عالی و توسعه پایدار ، با خانم دکتر زکیه طباطبایی معاونت پژوهشی دانشگاه سوره ، در ارتباط با اینکه توسعه پایدار تا چه میزان می‌تواند تضمین کننده آموزش با کیفیت و همچنین و بازیابی هویت های فرهنگی باشد؛ به گفتگو پرداختیم .

ایشان در ابتدا، سخنان خود را با این عنوان آغاز کردند که توسعه پایدار می‌تواند تضمین کننده آموزش عالی باشد :

قرار گیری توسعه پایدار در زمره اهداف و رویکردهای آموزش عالی می‌تواند تا حد بسیار زیادی متضمن ارتقاء کیفیت آموزش باشد. مدیریت و تعیین چشم انداز دانشگاه مبتنی بر توسعه پایدار با تعریف محورهایی همچون تأکید و تمرکز بر آموزش تحولی، تعاملی و یادگیرنده و مبتنی بر تفکر انتقادی به جاي آموزش انتقالی، رویکرد میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای، جهت‌گیري آموزش و پژوهش به سمت فرهنگ‌سازی، حل  مسائل روز جامعه و توانمندسازي دانشجویان براي ایجاد تعامل با پیچیدگی‌هاي مسائل واقعی و نا‌اطمینانی‌هاي مرتبط با آینده می‌تواند کیفیت آموزش عالی را ارتقا بدهد و به آن جهت ببخشد.

فرهنگ می‌تواند تعریف کننده افق های توسعه باشد

دکتر طباطبایی در مورد مدیریت فرهنگی در توسعه پایدار خاطرنشان کردند :

رابطه فرهنگ و توسعه پایدار یک رابطه دوسویه است. از یک سو تحقق توسعه پایدار مبتنی بر همراهی اراده‌، نحوه تفکر و درک‌ مردم و رفتار آنهاست، و مدیریت فرهنگ که مبتنی بر همه‌ی اینهاست در راستای هماهنگی با اهداف توسعه پایدار و ایجاد رابطه معنادار و حل تعارضات محیط‌ و روش‌های زندگی جدید و افق‌های نوین در پیشرفت و توسعه با ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، می‌تواند در راستای تحقق توسعه پایدار مؤثر باشد. ایشان افزودند :

از سوی دیگر فرهنگ در نگاه کلان می‌تواند خود تعریف‌کننده‌ی افق‌های توسعه بوده و به آن جهت ببخشد.

دانشگاه ها از مهمترین کانون های انتقال ارزش های فرهنگی اند

معاون پژوهشی دانشگاه سوره در بخش آخر صحبت های خود به اهمیت بازیابی هویت های فرهنگی در بخش آموزشی پرداختند و یادآور شدند:

توسعه پایدار در گذر از مجرای فرهنگ بومی میسر می‌شود و بر خلاف نظریه‌های گذشته، فرهنگ‌های محلی مانع توسعه نیستند و نیروی محرک‌ آن به شمار می‌روند. دانشگاه‌ها علاوه بر این که کانون تولید و انتقال دانش و اطلاعات علمی هستند، خود مهم‌ترین کانون‌های فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های فرهنگی و هویت‌اند. توجه به این نکته می‌تواند چشم انداز آموزشی دانشگاه‌ها را در راستای ارتقای آگاهی بخشی نسبت به پیشینه‌ی فرهنگی و ذخایر علمی و ارزشی و اسطوره‌های ملی و دینی جهت ببخشد تا بتواند با خودکم بینی و از خودبیگانگی در مواجهه با فرهنگ‌های بیرونی مقابله کند و مقدمات تعریف محورهای توسعه پایدار متناسب با جامعه و فرهنگ را فراهم آورد.

همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار تا مورخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ آماده دریافت خلاصه و یا چکیده مقالات پژوهشگران و استادان محترم میباشد.

این همایش در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰، بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: همایش آینده پژوهی٫ پژوهش٫ هفته پژوهش٫ فناوری، ادبیات، علوم انسانی، فرهنگ و هنر، همایش های ۱۴۰۰، دکتر زکیه طباطبایی

نظر خود را بنویسید